رنگ آمیزی

آموزش گام به گام

کاردستی

شعرهای آموزشی الفبای فارسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شعر چ اول چراغه خاله لیلا 514
2 شعر پ اول پيازه خاله لیلا 5612
3 شعر ك اول كلاغه خاله لیلا 3783
4 شعر ب اول بلاله خاله لیلا 3703
5 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل ت خاله لیلا 11955
6 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل او خاله لیلا 8078
7 شعر آموزشی آشنایی با شکل س خاله لیلا 5828
8 شعر آموزشی الفبا آشنایی با حرف م خاله لیلا 7338
9 شعر آموزشی آشنایی با شکل صدای د خاله لیلا 5377
10 شعر آموزشی آشنایی با حرف ا َ خاله لیلا 5953
11 شعر آموزشی آشنایی با حرف ب خاله لیلا 6940
12 شعر آموزشی آشنایی با حرف آ خاله لیلا 8893
13 شعر آموزشی آشنایی با حروف آ اول و ا دوم خاله لیلا 9117