رنگ آمیزی

آموزش گام به گام

کاردستی

شعرهای آموزشی الفبای فارسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شعر پ اول پيازه خاله لیلا 4553
2 شعر ك اول كلاغه خاله لیلا 3064
3 شعر ب اول بلاله خاله لیلا 2903
4 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل ت خاله لیلا 11043
5 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل او خاله لیلا 7507
6 شعر آموزشی آشنایی با شکل س خاله لیلا 5242
7 شعر آموزشی الفبا آشنایی با حرف م خاله لیلا 6584
8 شعر آموزشی آشنایی با شکل صدای د خاله لیلا 4827
9 شعر آموزشی آشنایی با حرف ا َ خاله لیلا 5395
10 شعر آموزشی آشنایی با حرف ب خاله لیلا 6280
11 شعر آموزشی آشنایی با حرف آ خاله لیلا 7843
12 شعر آموزشی آشنایی با حروف آ اول و ا دوم خاله لیلا 8079