رنگ آمیزی

آموزش گام به گام

کاردستی

شعرهای آموزشی الفبای فارسی
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 شعر پ اول پيازه خاله لیلا 1433
2 شعر ك اول كلاغه خاله لیلا 1614
3 شعر ب اول بلاله خاله لیلا 1389
4 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل ت خاله لیلا 9571
5 شعر آموزشی آشنایی با دو شکل او خاله لیلا 6557
6 شعر آموزشی آشنایی با شکل س خاله لیلا 4379
7 شعر آموزشی الفبا آشنایی با حرف م خاله لیلا 5428
8 شعر آموزشی آشنایی با شکل صدای د خاله لیلا 3936
9 شعر آموزشی آشنایی با حرف ا َ خاله لیلا 4494
10 شعر آموزشی آشنایی با حرف ب خاله لیلا 5250
11 شعر آموزشی آشنایی با حرف آ خاله لیلا 6583
12 شعر آموزشی آشنایی با حروف آ اول و ا دوم خاله لیلا 6780